Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘nyttår’

Ut på formiddagen stabba jeg ut av mine venners låve hvor jeg hadde overnatta etter festen. Lett urven tassa jeg over tunet til våningshuset. Noe klødde i øyekroken!

I ei bjørk fløy store fugler omkring: For første gang i mitt liv så jeg orrfugl beitende i ei bjørk. Litt pinlig sett fra skikkelige skogskarers sysnpunkt kanskje, men jeg blei altså 52 år og bakfull før denne opplevelsen ble meg til del.

Nyttårshilsen fra de dype skoger! (tatt med 24-105 mm)

Orrfugl

Read Full Post »